ผู้สนใจสมัครเรียน

หลักฐานการสมัครเรียน

1. สำเนาทะเบียนบ้าน-บัตรประชาชน อย่างละ 1 ชุด

2. สำเนาแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. (พร้อมเอกสารตัวจริง)

3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

 

สมัครด้วยตนเอง

อาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 171/2 ม.2 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 TEL : 042-360994
FAX : 042-360995

วิทยาลัยพชญบัณฑิต  ศูนย์อุดรธานี 235  ม. 1  ถนนอุดรบ้านจั่น  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000

โทรศัพท์ :  042-300247