facebook like box joomla
joomla fanbox module joomla

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

วิทยาลัยพิชญบัณฑิตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้


-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-การจัดการ
- บัญชีบัณฑิต
- การศึกษาปฐมวัย
- วิศวกรรมไฟฟ้า
- สาธารณสุขชุมชน 
- รัฐประศาสนศาสตร์
.............ระดับปริญญาโท
- บริหารการศึกษามหาบัณฑิต
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
*******สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดเทอม วันที่ 16 สิงหาคม 2560
******* ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจาก ก.พ. และ สภาวิชาชีพ
******* ติดต่อสอบถาม ได้ทั้งทางโทรศัพท์ 042-360994 หรือ INBOX มาคุยกับเราได้ตลอดเวลา สมัครได้ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ